Latest Episodes

افشین نریمان برنامه زنده - ۲۵ بهمن -نشست جورج تاون

February 15, 2023

افشین نریمان برنامه زنده - ۲۵ بهمن -نشست جورج تاون

بررسی نشست دانشگاه جورج تاون-تفاوت این نشست با نشستهای قبلی- بزرگترین خطری که ایران را تهدید می‌کند ادامه جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه...

Play

00:31:45

همراه با دکتر نوذری ۲۴ بهمن- زادروز داروین-اندیشه سنجشگر

February 14, 2023

همراه با دکتر نوذری ۲۴ بهمن- زادروز داروین-اندیشه سنجشگر

چگونه چارلز داروین ۲۲ ساله و به همراه رابرت فیتز روی ۲۶ ساله (ناخدای کشتی) دنیای علم را متحول می‌کنند. در ادامه به مناظره...

Play

00:59:59

افشین نریمان برنامه زنده - ۲۰ بهمن - قدرت مردم

February 10, 2023

افشین نریمان برنامه زنده - ۲۰ بهمن - قدرت مردم

زلزله ترکیه- تفاوت دولت سالم و فاسد -آسیب فساد صاحبان قدرت سیاسی به همه مردم جامعه خواهد رسید.اهمیت حضور مردم در شکل دادن آینده...

Play

00:44:05

همراه با حسام نوذری-آمار و نظرسنجی ۸ بهمن

January 30, 2023

همراه با حسام نوذری-آمار و نظرسنجی ۸ بهمن

بررسی به موضع دولتهای غربی در قبال مردم ایران و جمهوری اسلامی و نگاهی به موضوع نظرسنجی و آمار از دیدگاه علمی.

Play

00:33:24

لایو ۷ بهمن-جنگ روانی ۲

January 28, 2023

لایو ۷ بهمن-جنگ روانی ۲

  برگ برنده اصلی آزادیخواهان کف خیابانهاست. طرح موضوعات بی‌اهمیت وظیفه و هدف اصلی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور است. نگرانی اصلی ادامه جمهوری...

Play

00:37:50

همراه با دکتر نوذری ۳۰ دی-خودباوری-اعتصاب سراسری

January 22, 2023

همراه با دکتر نوذری ۳۰ دی-خودباوری-اعتصاب سراسری

خودباوری کلید پیروزی مردم ایران، نقش رسانه‌های فارسی زبان در پرت کردن حواس مردم از موضوع اصلی، ریزش نیروهای سپاه، و اهمیت همزمانی و...

Play

00:30:35